Segona jornada tècnica

27/05/2016

La segona jornada tècnica titulada "SOLUCIONS AVANÇADES DE IL·LUMINACIÓ AMB TECNOLOGIA LED" que impartim en l'Associació Empresarial d'Instal·lacions Elèctriques de Saragossa AEIEZ, va tornar a ser un èxit.