La sèrie III del panell LED d'AOD és un producte ideal per a la il·luminació general d'interior i per a la substitució de pantalles de fluorescència principalment, tot i que és compatible per a la substitució d'altres fonts de llum.
L'absència del grau d'enlluernament fa d'aquest producte ideal per als establiments que exigeixen un UGR <19 segons la Norma per a l'Enllumenat a les zones de treball d'Interiors UNE-12.464-1.
Recomanem la sèrie III del panell MARION per les seves característiques tècniques i mecàniques ja que està dirigit a diferents sectors i activitats existents al mercat com: oficines, escoles, residències d'estudiants, hospitals, restauració, etc.